Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst
 
1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen.
Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen". Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestigingsbericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.
 
1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
 
Artikel 2. Afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke
 2.1 De bestelde artikelen worden geleverd zoals ze in de webwinkel of aanbieding worden omschreven en aangeboden.
 2.2 Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is Ledlogo niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen.
 2.3 Alle afbeeldingen en teksten op onze website zijn eigendom van Ledlogo en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.
 
Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen 
 3.1 Al onze prijzen zijn in euro's, exclusief 21% BTW en verzendkosten bij bedragen  onder de € 200,--.
 3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 
 3.3 Voor alle bestellingen zijn de op de dag van de opdrachtbevestiging geldende voorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor voorwaarden en prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.
 
Artikel 4. Annulering 
 4.1 Bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. U dient een e-mail aan ons te zenden, waarin u aangeeft dat u uw bestelling wilt annuleren. 
 4.2 Als u uw bestelling reeds betaald heeft, maar het pakket nog niet verzonden is, wordt het betaalde bedrag aan u gerestitueerd minus 10 euro administratiekosten.
4.3 Artikelen die 'via offerte' gaan en dus speciaal voor de koper besteld worden of na offerte aanvraag besteld worden kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 5. Verzend- & verwerkingskosten 
  5.1  Pakketten worden door ons aangeboden aan de pakketdienst van vervoerder. Met welke pakketdienst is afhankelijk van het soort pakket en het bestemmingsland. De kosten hiervan zijn 15,00 euro voor Nederland, Belgie bij een aankoopbedrag onder de € 200,-- excl. BTW.

5.2 Overige landen kunnen een aanvraag doen via info@ledlogo.nl

Artikel 6. Betalen 
6.1 Betaling is mogelijk via vooruitbetaling per bank en via iDEAL. Ledlogo gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling is ontvangen.
6.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ledlogo gerechtigd  de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.3 Bij offertes dient het gehele factuurbedrag 1 dag voor levering voldaan te worden. 

Artikel 7. Levering/verzending
 7.1 De standaard levertijd van de artikelen verzonden via een vervoerder na ontvangst van betaling is één dag, mits wij door overmacht niet kunnen uitleveren.
 7.2 Bestelt u een artikel dat niet op voorraad is, dan informeren wij u hierover. Hoewel wij altijd zo snel mogelijk verzenden kunnen wij in geen geval voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de levertijd aansprakelijk worden gesteld.
       
Artikel 8. Risico gedurende transport
 8.1 Ledlogo besteedt veel aandacht aan de verpakking van uw bestelling. Bij verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport door vervoerder zal Ledlogo samen met u naar een passende oplossing zoeken,
 
Artikel 9. Overmacht
 9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ledlogo kan worden gevraagd.
 9.2 In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding tegenover afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
Artikel 10. Vrijwaring 
 10.1 De tegenpartij dient Ledlogo te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op de webwinkel tegenover derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde artikelen.

Artikel 11. Retourneren  
11.1 U heeft bij ons 14 dagen zichttermijn. Dit zichttermijn gaat in vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangen heeft. U kunt zonder opgaaf van reden uw pakket aan ons retourneren.  Voorwaarde is wel dat u de retournering voorafgaand aan ons meldt en de factuur meestuurt. De artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt geretourneerd te worden. Dit geldt ook voor de verpakking! Kosten van retourneren zijn voor uw eigen rekening.
11.2 Wij behouden het recht slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. 
 11.3 Ledlogo restitueert in geen geval verzend- en verpakkingskosten. 
 11.4 Voor goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer geldt geen enkele garantie. 
11.5 Artikelen die 'Offerte' gaan en dus speciaal voor de koper bestelt worden of na offerte aanvraag bestelt worden kunnen niet geretourneerd worden.
 
Artikel 12. Gegevens koper
 12.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.
 12.2 De koper kan zijn gegevens via de website inzien.
 
Artikel 13. Privacyverklaring
 13.1 Ledlogo garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Ledlogo zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten, zoals de Nieuwsbrief, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.   

Artikel 14. Vandaag bestellen, morgen in huis
14.1 Indien er op werkdagen vóór 15.00 uur wordt besteld en de betaling is voldaan, wordt de bestelling de volgende dag verzonden.
14.2 Indien er ná 15.00 uur of in het weekend wordt bestelt en de betaling is voldaan, wordt de bestelling na 2 werkdagen verzonden.
14.3 Artikel 14.1 en 14.2 zijn niet van toepassing op artikelen waarbij een aparte leverdatum staat vermeld.
14.4 Ledlogo is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door vervoerder.
14.5 Ledlogo streeft er naar om alle betaalde bestelling op werkdagen direct uit te leveren. Ledlogo kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze door omstandigheden niet direct kan uitleveren.

Artikel 15. Schade/Gebreken/Garantie
15.1 Mocht een artikel bij ontvangst schade of gebreken vertonen, dan zullen wij altijd naar een passende oplossing zoeken. Maar ook als een product een defect vertoont binnen het garantietermijn, kunt u contact met ons opnemen. Om de schade zo goed mogelijk te beoordelen vragen wij u in alle gevallen om een foto van het beschadigde artikel. U hoort zo spoedig mogelijk of de schade binnen de garantie valt en of wij u een passende oplossing kunnen bieden.
15.2 Op alle producten van Ledlogo zit een garantie van 36
maanden. De garantie geldt niet voor: verkeerd aansluiten / vernieling / blikseminslag / piekspanning en/of eventuele andere gebreken aangericht door derden. De montage moet geschieden door een erkend E-installateur. Deze garantie is exclusief kosten voor benadering met hulpmateriaal zoals kraan, hoogwerker of steiger.

15.3 Alleen gegronde klachten binnen het garantietermijn worden in behandeling genomen.
15.4 Als het gaat om schade bij ontvangst of er is een verkeerd artikel verstuurd zal Ledlogo er voor zorgen dat het pakket door een vervoerder op een afgesproken dag bij u komt afhalen.
15.5 De factuur dient als garantiebewijs. Deze dient bewaard te worden tot de garantieperiode verstreken is.
15.6 Een klacht die ontstaat na aankoop in de 'fysieke' winkel dient in de winkel zelf gemeld te worden en daarbij dient het artikel en de aankoopbon meegenomen te worden.

   
 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Ledlogo worden aangepast.

© 2007-2013 Webcompanies